HƯỚNG DẪN TẠO BÀI TẬP CHO GIẢNG VIÊN IELTS

HƯỚNG DẪN TẠO BÀI TẬP CHO GIẢNG VIÊN IELTS

HƯỚNG DẪN TẠO BÀI TẬP DÀNH CHO GIẢNG VIÊN IELTS

Mục lục:

  1. Hướng dẫn ra bài tập tự luận.
  2. Hướng dẫn ra bài tập trắc nghiệm điền từ.
  3. Hướng dẫn ra một bài IELTS test hoàn chỉnh.

Chú ý: Giảng viên phải đăng nhập và vào lớp học mình muốn ra bài tập.

1. Hướng dẫn ra bài tập tự luận:

Hình 1: 1. Click “bài tập tự luận”     2. Click “tạo bài tập tự luận

Nếu Thầy/ Cô có file word hoặc tự tạo bài tập mới thì nhập text vào như hình 2.

Hình 2: 3. Khung nhập nội dung đề     4. Click “thời gian

       5. Nhập “Files”             6. Xuất từ “Thư viện”

Thầy/ Cô có thể canh thời hạn làm bài tập cho học viên, nếu hết thời hạn thì học viên không thể nộp bài trên hệ thống nữa.

Hình 3: Chỉnh thời hạn cho bài tập.

Nếu Thầy/ Cô có đề dạng PDF hoặc dùng những đề có sẵn của Hocchatluong thì có thể chọn mục nhập “Files” như hình 2. Cách nhập files như hình 3.

Hình 4: 1. Chọn đề dạng PDF ở máy tính của Thầy/ Cô

           2. Chọn đề đã có sẵn trong “Thư viện” của bạn

Nếu Thầy/ Cô muốn ra đề bằng những bài tập có sẵn mà Thầy/ Cô dã ra trước đó thì có thể click vào “Thư viện” như hình 2. Các đề có trong thư viện minh họa như hình 4.

Hình 5: Click các nút màu xanh để xuất đề trong “Thư viện”

Sau khi đã ra bài tập thì chỉ cần nhấn vào nút “Đăng bài tập” (nút số 7 hình 2) là đã ra bài tâp thành công rồi.

 

2. Hướng dẫn ra bài tập trắc nghiệm điền từ:

 

Hình 6: 1. Chọn "Bài tập trắc nghiệm điền từ"    2. Click "Tạo mới bài tập trắc nghiệm"

Sau đó Thầy/ Cô lần lượt làm theo thứ tự như hình 7.

Hình 7: Thứ tự các bước ra bài tập điền từ.

1. Nhập tiêu đề bài tập.

2. Thời gian làm bài.

3. Ngày bài tập có hiệu lực.

4. Ngày bài tập hết thời hạn.

5. Các tùy chọn thời điểm hiển thị đáp án.

6. Các tùy chọn cách hiển thị đáp án.

7. Nơi nhập Files hoặc xuất từ thư viên giống mục 1.

8. Thêm câu hỏi cho bài tập của mình nếu bài tập của bạn có hơn 2 câu hỏi.

9. Những điểm bạn cần lưu ý cho học viên của mình biết về bài tập được ra.

10. Ấn nút gán bài tập để hoàn tất việc ra bài tập.

Lưu ý: Ở dạng bài tập này có thể có nhiều đáp án từ khác nhau và được tạp bởi bởi dấu gạch đứng " | ".

 

3. Hướng dẫn ra bài tập IELTS test (một đề thi IELTS hoàn chỉnh):

Hình 8: 1. Chọn "IELTS test"    2. Click "Tạo mới đề IELTS test"

Sau đó làm thứ tự từng bước như hình 9.

Hình 9: Thứ tự các bước ra bài tập IELTS test

1. Nhập tiêu đề bài tập.

2. Thời gian làm bài.

3. Ngày bài tập có hiệu lực.

4. Ngày bài tập hết thời hạn.

5. Nơi nhập đề dạng Files hoặc xuất từ thư viên giống mục 1 hoặc là files âm thanh cho phần listening.

6. Tạo bài IELTS test bằng cách nhập đáp án cho phần nghe listening và phần nói speaking (phần đọc và phần viết có trong đề và phần nộp của học viên vì phần này phải chấm tay).

Hình 10: Khung nhập đáp án

7. Những điểm bạn cần lưu ý cho học viên của mình biết về bài tập được ra.

8. Ấn nút gán bài tập để hoàn tất việc ra bài tập.

 

Thông tin hỗ trợ trực tiếp 24/7 của Hocchatluong:

Email: Support@hocchatluong.edu.vn

Số đt: 0933 68 4466

Website: Hocchatluong.edu.vn

 

THANK YOU!

 

 

 

Cùng bình luận về bài viết:

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để bình luận về bài viết