SĂN HỌC BỔNG-Đích Đến Của Tôi Phải Là Nước Mỹ

SĂN HỌC BỔNG-Đích Đến Của Tôi Phải Là Nước Mỹ

Không ít bạn trẻ trong chúng ta đang cố tìm kiếm một con đường để ĐI DU HỌC, đó không hẳn là nước Mỹ, đó cũng không hẳn là vì ước mơ được học tập ở một môi trường khác-có thể chuyên nghiệp hơn, nhiều kiến thức hơn; đôi khi đó lại là cái khao khát bản thân được chinh phục và trải nghiệm cho một chặng hành trình mới-với nhiều thử thách và khó khăn hơn.  (chi tiết…)

Xem tiếp ...