Hướng dẫn đăng bài tập tự luận ( writing và speaking ) tại hocchatluong.edu.vn

Hướng dẫn đăng bài tập tự luận ( writing và speaking ) tại hocchatluong.edu.vn

1. Màn hình đầu tiên khi đăng nhập vào hê thống đó là trang chủ

Hình 1. trang chủ hocchatluong.edu.vn

Hình 2. các lớp học được quản lý

  • Click chọn vào quản lý lớp học

  • Chọn lớp học cần cho bài tập

2. Màn hình chọn dạng bài tập cần ra

Hình 3. Bài tập tự luận

Hình 4. Tạo bài tập

 

  • Trong mục quản lý bài tập chọn vào bài tập tự luận

  • Chọn vào tạo bài tập tự luận

3. Tạo bài tập tự luận

Hình 5. Các thiếp lập cho bài tập

  1. Đặt tiêu đề bài tập và thời gian làm bài

  2. Nội dung cần làm

  3. Bắt đầu đăng bài tập

 

Đến đây, Hocchatluong.edu.vn đã hướng dẫn xong cho thầy cô cách đăng bài tập tự luận ( writing & speaking ) của Hocchatluong.edu.vn. Chúc thầy cô có một khóa học thành công!

 

Thông tin hỗ trợ trực tiếp 24/7 của Hocchatluong:

Email: Support@hocchatluong.edu.vn

Số đt: 0933 68 4466

Website: Hocchatluong.edu.vn

 

Cùng bình luận về bài viết:

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để bình luận về bài viết