Hướng dẫn đăng bài tập dành cho giảng viên toeic tại hocchatluong.edu.vn

Hướng dẫn đăng bài tập dành cho giảng viên toeic tại hocchatluong.edu.vn

1/ HƯỚNG DẪN RA BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM A, B, C

Bước 1: Vào quản lý lớp học

Giảng viên vào trang hocchatluong.edu.vn,  chọn " Quản lý lớp học "

Bước 2: Vào mục ra bài tập trắc nghiệm

   

Giảng viên chọn lớp học cần ra bài tập, rồi chọn mục Bài tập trắc nghiệm A, B, C

Bước 3: Ra bài tập trắc nghiệm

Giảng viên chọn mục Tạo mới bài tập tập trắc nghiệm A, B, C .

Lúc này màn hình sẽ hiện như hình

1/ Điền tiêu đề,  thời gian làm bài, ngày bắt đầu & kết thúc

2/ File: Nội dung bài test cần hiển thị

Để thêm bài test vào Giảng viên cần thực hiện các bước sau:

upload file de.png

Bước 1: Kéo thả bài test vào hoặc Click vào đấu + rồi chọn bài test cần úp

Bước 2: Click mũi tên để chọn bài

Bước 3: Click vào nút chọn

3/ Thư viên : các bài test đã đăng

Giảng viên có thể chọn lại những bài test trước để chỉnh sửa lại và ra bài tập mới

4/ Âm thanh: Các bài thu âm tiếng anh

Để thêm âm thanh vào trong bài test Giảng viên cần làm các bước sau:

Bước 1: giảng viên mở một tab mới và vào trang clyp.it, không cần đăng ký gì cả, lăn chuột xuống, bấm chọn “Drop in your audio file(s)”, sau đó load file âm thanh từ máy tính giảng viên vào, và đợi đến khi “Success”.

up load file am thanh.png

Bước 2: Sau đó màn hình sẽ như bên dưới, giảng viên chỉ việc copy đường link như hình bên dưới.

copy link file am thanh.png

Bước 3: Giảng viên quay trở lại tab trang hocchatluong.edu.vn, bấm chọn “Âm thanh”, sau đó pass đường link này vào, bấm “thêm”, sau đó bấm “thoát”

pass link file am thanh.png

5/ Giảng viên thêm số câu hỏi và ấn nút tạo câu hỏi

6/ Giảng viên chọn đáp án cần ra

7/ Cuối cùng click nút tạo bài

2/ HƯỚNG DẪN RA BÀI TẬP TOEIC

Bước 1: Vào quản lý lớp học

Giảng viên vào trang hocchatluong.edu.vn,  chọn " Quản lý lớp học "

Bước 2: Vào mục ra bài tập trắc nghiệm

   

Bước 3: Ra bài toeic test

Giảng viên chọn mục Tạo mới bài tập tập TOEIC Test

Lúc này màn hình sẽ hiện như hình

Các bước còn lại tượng tự cách tạo bài tập trắc nghiệm A, B, C

Cùng bình luận về bài viết:

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để bình luận về bài viết