DỰ ÁN TIẾNG ANH QUÁ HAY QUÁ Ý NGHĨA

DỰ ÁN TIẾNG ANH QUÁ HAY QUÁ Ý NGHĨA

Dự án học tiếng anh thông qua kết nối các cụ già ở viện dưỡng lão Chicago với các bạn sinh viên ở Brazil. ( Speaking Exchange). Cụ thể, dự án kết nối người học tiếng anh tại một trường Anh Ngữ CNA ở Sao Paulo, Brazil  với những người lớn tuổi tại cộng đồng dưỡng lão ở Chicago, Mỹ muốn chia sẻ các câu chuyện của họ. Thực sự, quá hay và quá ý nghĩa.

Tất cả các sinh viên học tại trường Anh Ngữ CNA-Brazin, giống như tất cả các bạn trẻ đang học tiếng anh, đều muốn nói tiếng anh với những người bản xứ, nâng cao khả năng trao đổi, nói chuyện bằng tiếng anh của mình. Nhưng thực sự rất khó tìm được người bản xứ đủ kiên nhẫn hàng ngày trao đổi, kể chuyện với các bạn. Hoặc sẽ mất rất nhiều tiền tới các trung tâm anh ngữ có người bản xứ, nhưng cũng chỉ có thể nói chuyện được trong vài phút.

Trong khi đó tại cộng đồng dưỡng lão ở Chicago, Mỹ , các cụ dưỡng lão- những người khao khát kể những câu chuyện với những người khác, được trao đổi với những người trẻ thì lại rất khó để tìm được người trẻ chịu nghe những câu chuyện, tâm sự về cuộc sống của họ.

Dự án thực sự hơn cả học tiếng anh, ngoài việc giúp các sinh viên phát triển tiếng anh rất nhanh, các sinh viên còn hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều qua các câu chuyện dài về cuộc sống các người lớn tuổi đã trãi qua khi còn trẻ. Ngược lại, các người lớn tuổi tại cộng đồng dưỡng lão rất hạnh phúc khi được chia sẻ, nói chuyện với người trẻ. Một kết nối quá xuất sắc và ý nghĩa. 

Rất tiếc, dự án chưa thể lan rộng thành một cộng đồng lớn. Chúng ta có thể hy vọng vào tương lai, sẽ xây dựng được các dự án  như vậy tại Việt Nam.

Cùng bình luận về bài viết:

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để bình luận về bài viết