Hocchatluong Partner E1

Chuyên môn: English1

Địa chỉ giảng dạy:

Đã mở 3 khóa học, đào tạo 12 học viên.

HocChatluong Partner là 1 chương trình hỗ trợ của Hocchatluong dành cho các bạn sinh viên, giảng viên chưa đạt đủ điều kiện thành giáo viên chất lượng. Sẽ được sử dụng miễn phí tài nguyên và hệ thống của Hocchatluong.edu.vn.

Điều Kiện: Các Partner phải để avatar chung hocchatluong partner, dùng tên chung hocchatluong partner[số-do hocchaluong cung cấp], tuân theo chính sách hoạt động chung.

Mong muốn các bạn sử dụng tài nguyên vào các mục đích tốt-hỗ trợ nhiều bạn sinh viên khác, Khi nào các partner cảm thấy tự tin vào chất lượng dạy học của mình thì đừng ngại thông báo cho chúng tôi xác nhận bạn.

Mã hoạt động của mình là E1để biết bạn của bạn
có học ở đây chưa?

Chương trình giảng dạy

IELTS Cơ bản

Giảng viên: Hocchatluong Partner E1

Học viên đã đào tạo

36
chương trình chất lượng
23
giảng viên xuất sắc
256
học viên đã đăng ký học
something error