CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA HOCCHATLUONG.EDU.VN

 

 Đối với giảng viên:

1. Thông tin cá nhân:

    Hocchatluong.edu.vn chỉ hiện những thông tin cá nhân mà giảng viên đã public, ngoài ra Hocchatluong.edu.vn sẽ hiện thêm những thông tin khác nếu giảng viên yêu cầu. Những thông tin còn lại của giảng viên được Hocchatluong.edu.vn cam kết đảm bảo tính bảo mật, không tiết lộ cho một bên thứ ba nào khác.

2. Thông tin về khóa học:

    Mọi thông tin về khóa học mà giảng viên đã public, sẽ được Hocchatluong.edu.vn hiện lên và cung cấp thông tin đến các bạn sinh viên một cách chính xác. Giảng viên được quyền thay đổi thông tin, tuy nhiên thông tin đăng tải phải đúng những tiêu chuẩn của pháp luật, Hocchatluong.edu.vn khi kiểm duyệt nếu phát hiện những thông tin không đúng pháp luật, có quyền không cho phép đăng tải thông tin đó trên website của Hocchatluong.edu.vn.

3. Đề thi, bài tập, clip giảng dạy của giảng viên:

    Đây là những sản phẩm giảng dạy thuộc quyền sở hữu của giảng viên. Hocchatluong.edu.vn cam kết bảo mật toàn bộ thông tin này của giảng viên. Giảng viên được toàn quyền quản lý, chỉnh sửa, thay đổi, chia sẻ thông tin với học viên của mình.

    Hocchatluong.edu.vn cam kết không để rò rỉ thông tin cho một bên thứ ba nào khác, không sử dụng thông tin của giảng viên. Cam kết bảo đảm hoàn toàn quyền sở hữu của giảng viên đối với các thông tin này là duy nhất. Giảng viên là người duy nhất sở hữu những sản phẩm giảng dạy của mình, vì thế hoàn toàn yên tâm rằng thông tin luôn được bảo mật và trực thuộc quyền sở hữu của chính mình.

4. Cam kết

    Hocchatluong.edu.vn cam kết sẽ tiến hành giải quyết, đền bù tài chính nếu có thiệt hại xảy ra cho giảng viên, đảm bảo quyền lợi cho giảng viên một cách tốt nhất. Giảng viên nếu phát hiện những điều trên không được Hocchatluong.edu.vn đảm bảo, thì hoàn toàn có thể đưa ra cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết theo đúng pháp luật.

 

Đối với học viên và người dùng:

Chính sách bảo mật thông tin của học viên và người dùng được đảm bảo nghiêm ngặt theo chính sách bảo mật thông tin của facebook. https://www.facebook.com/privacy/explanation